Criteria voor opname in INVERT

INVERT, index van de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur, neemt in principe de beschrijvingen op van alle artikelen die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen. Ook de mededelingenbladen van alle landelijke Nederlandse en Vlaamse verpleegkundige beroepsverenigingen worden in de databank opgenomen. Uit een aantal tijdschriften dat niet aan deze criteria beantwoordt, maar waarin regelmatig verpleegkundige bijdragen verschijnen, worden de expliciet verpleegkundige artikelen geselecteerd.

Niet alleen gewone artikelen, maar ook bijdragen van andere aard worden opgenomen indien ze aan een aantal criteria beantwoorden. Zo moeten de bijdragen een titel hebben en ondertekend zijn. Per categorie is ook een minimumlengte bepaald. Mededelingen in verband met interne verenigingsactiviteiten en aankondigingen worden niet opgenomen.

De tijdschriften

INVERT verschijnt vanaf 1993. Sommige tijdschriften die nu geïndexeerd worden, bestonden toen nog niet. De uitgave van andere tijdschriften werd ondertussen gestaakt. Ook wijzigden nogal wat publicaties ondertussen hun titel. Een precieze opgave van alle opgenomen tijdschriften en jaargangen kan je vinden in onderstaande tabel. Tijdschriften die selectief geïndexeerd worden, zijn gemerkt met (sel.). Behalve de titel van het tijdschrift vermelden we ook de organisatie die het blad uitgeeft en het International Standard Serial Number. Artikelen waarvan de full text beschikbaar is op het internet zijn voorzien van een link naar de volledige tekst op de site van de uitgever van het tijdschrift. Tot dit soort full text heb je als INVERT-abonnee niet automatisch toegang. De toegangsrechten worden in dit geval immers volledig door de uitgever van het tijdschrift geregeld. Zo is de toegang tot de volledige tekst van de tijdschriften van de beroepsverenigingen dikwijls voorbehouden aan de leden van de vereniging. Maar soms ook weer niet. En om toegang te krijgen tot de volledige tijdschriften van commerciële uitgevers moet je meestal een gebruikerslicentie afsluiten bij de uitgever. In elk geval dient u zich te wenden tot de uitgever van het tijdschrift om inlichtingen te krijgen over de toegangsvoorwaarden. Bent u lid van een organisatie (universiteit, hogeschool of ziekenhuis) dan heeft u toegang tot de tijdschriften waarop uw organisatie een abonnement of licentie heeft.

Acta hospitalia (sel.) - ISSN 0044-6009

-

Agora (sel.)

-

AIEVV (sel.)

-

Ambulance (sel.) - ISSN 1389-2614

-

Ambulance (sel.)

-

Best practices zorg (sel.) - ISSN 1876-0171

-

Bijzijn (sel.) - ISSN 1871-7268

-

Bijzijn : thuiszorg (sel.) - ISSN 1871-7268

-

Bijzijn : verpleeg- en verzorgingshuizen (sel.) - ISSN 1871-7268

-

Bijzijn : ziekenhuizen (sel.) - ISSN 1871-7268

-

Bijzijn XL (sel.) - ISSN 2211-6524

-

Bijzijn XL (sel.) - ISSN 1871-7268

-

BOG info (sel.)

-

BVRV nieuwsbrief (sel.)

-

Callus (sel.)

-

CARA bulletin (sel.)

-

Conti-nu (sel.)

-

Conti-nu (sel.) - ISSN 2212-8425

-

Cordiaal (sel.) - ISSN 0168-3594

-

Critical care (sel.) - ISSN 1574-4280

-

De ambulance (sel.) - ISSN 0167-9589

-

De ambulance (sel.) - ISSN 1389-2614

-

De ambulance (sel.)

-

De kijker (sel.)

-

De verpleegkundig specialist (sel.) - ISSN 1872-3926

-

De verpleegkundig specialist (sel.) - ISSN 2352-8605

-

De verpleegkundig specialist (sel.)

-

deneutrale (sel.)

-

Derma novum (sel.) - ISSN 1569-6596

-

DiabetesPro (sel.) - ISSN 1389-7632

-

DiabetesPro (sel.) - ISSN 2405-7398

-

Dialyse & nefrologie magazine (sel.)

-

Docent (sel.) - ISSN 1570-4491

-

Docent nieuws (sel.) - ISSN 1570-4491

-

EADE nieuwsbrief (sel.) - ISSN 0923-151X

-

EADV-magazine (sel.) - ISSN 1389-7632

-

Floor
NU'91
(2021) -

Halfjaarbericht VVSN (sel.)

-

Het Belgisch ziekenhuis (sel.) - ISSN 0439-5476

-

Het blad - ISSN 0927-4774
Nieuwe Unie '91 (Nederland)
(2019) -

Het kind (sel.) - ISSN 0773-1566

-

Het verband (sel.)

-

Het ziekenhuis (sel.) - ISSN 0044-4715

-

Hospitalia (sel.) - ISSN 0018-5918

-

Hospitals.be (sel.) - ISSN 0439-5476

-

Incourant (sel.) - ISSN 1385-2744

-

Informatieblad NVKVV (sel.)

-

Inspiratie (sel.) - ISSN 1571-6031

-

Kontakt (sel.)

-

Kritiek (sel.) - ISSN 0774-5346

-

Kruispunten (sel.)

-

Leiderschap in zorg (sel.) - ISSN 1568-5020

-

Lekturo (sel.)

-

Ligament (sel.) - ISSN 1370-6346

-

LVDT info (sel.)

-

LVDT magazine (sel.)

-

LWK bulletin (sel.)

-

M/V zorg (sel.) - ISSN 1568-0940

-

Maandblad geestelijke volksgezondheid (sel.) - ISSN 0024-8576

-

Maatschappelijke gezondheidszorg (sel.) - ISSN 0165-2923

-

Magazine kinderverpleegkunde (sel.) - ISSN 1387-0408

-

Magazine M&G - ISSN 2950-2918
V&VN Maatschappij & Gezondheid
(2023) -

Met Verve (sel.)

-

mgZorgmagazine (sel.) - ISSN 1384-0452

-

Nederlands tijdschrift voor evidence based practice (sel.) - ISSN 1572-2082

-

Nederlands tijdschrift voor nurse practitioners (sel.) - ISSN 1872-3926

-

Nederlands tijdschrift voor researchprofessionals (sel.) - ISSN 1570-2723

-

Nederlands tijdschrift voor researchverpleegkundigen (sel.) - ISSN 1570-2723

-

Nederlands tijdschrift voor spoedeisende medische hulpverlening en rampengeneeskunde (sel.) - ISSN 1380-3522

-

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging (sel.)

-

Netwerk verpleegkunde
NVKVV
(2021) -

Neuronieuws (sel.) - ISSN 1568-6876

-

Nieuwsbrief complementaire zorg (sel.)

-

Nieuwsbrief LOVS (sel.)

-

Nieuwsbrief LVSV (sel.)

-

Nieuwsbrief NIVO-Nederland (sel.)

-

Nieuwsbrief NVDVV (sel.)

-

Nieuwsbrief NVRM (sel.) - ISSN 1384-976X

-

Nieuwsbrief NVVVR (sel.) - ISSN 1385-0547

-

Nieuwsbrief SEA (sel.)

-

Nieuwsbrief SEVA (sel.)

-

Nieuwsbrief V&VN Geriatrie Verpleegkunde (sel.)

-

Nieuwsbrief VVI (sel.)

-

Nieuwsbrief VVIV (sel.)

-

Nieuwsbrief VVKV (sel.) - ISSN 1387-1781

-

Nieuwsbrief VVVG (sel.)

-

Nieuwsbrief WVVV (sel.)

-

Nieuwsbulletin V&VN Maag Darm Lever (sel.)

-

Nieuwsbulletin VMDLV (sel.)

-

Nieuwseditie NVKVV (sel.)

-

NNBVV info (sel.)

-

NNBVV nieuwsbrief (sel.)

-

Nurse academy (sel.) - ISSN 1878-7150

-

Nurse academy GGZ (sel.) - ISSN 2212-2133

-

Nurse academy O&T (sel.) - ISSN 2452-0993

-

Nursing - ISSN 1381-5911

-

Nursing [Belgische ed.] - ISSN 1381-5911

-

Nursing [Nederlandse ed.] - ISSN 1381-5911

-

Nursing thuis (sel.)

-

Nursing today (sel.)

-

NVPV nieuws (sel.)

-

NVRM magazine (sel.) - ISSN 1567-9098

-

Oncologica (sel.) - ISSN 0929-8703

-

Oncologisch tijdschrift (sel.)

-

Onderwijs en gezondheidszorg (sel.) - ISSN 0920-8100

-

Oogcontact (sel.)

-

ORPADT forum (sel.) - ISSN 1377-2090

-

Overal thuis
Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen
(2021) -

Pallium (sel.) - ISSN 1389-2630

-

Pallium (sel.)

-

Perspectief (sel.) - ISSN 1566-1806

-

Plektrum (sel.)

-

Preview (sel.)

-

Psychiatrie en verpleging (sel.) - ISSN 0777-6535

-

Reumavisie (sel.) - ISSN 1567-8768

-

Rondom stomazorg (sel.) - ISSN 1384-5691

-

Scalpel (sel.) - ISSN 1370-6594

-

Sociale psychiatrie (sel.) - ISSN 1386-3541

-

SOVOV magazine (sel.) - ISSN 0929-9165

-

Spoedgevallen (sel.) - ISSN 1376-7801

-

The AIEVV newsletter (sel.)

-

Thuis verplegen (sel.)

-

Tijdschrift kinderverpleegkunde (sel.) - ISSN 1387-0408

-

Tijdschrift LVW (sel.) - ISSN 1568-5853

-

Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid (sel.) - ISSN 1568-5853

-

Tijdschrift methodiek verpleegkunde (sel.) - ISSN 1383-8547

-

Tijdschrift voor bedrijfsverpleegkunde (sel.) - ISSN 0928-8899

-

Tijdschrift voor de geschiedenis der verpleegkunde (sel.) - ISSN 1381-1266

-

Tijdschrift voor verpleegkundige methodiekontwikkeling (sel.) - ISSN 1383-8539

-

Tijdschrift voor ziekenverpleging (sel.) - ISSN 0303-6456

-

Triage (sel.) - ISSN 1389-0654

-

TvPO - ISSN 2666-9838

(2021) -

TVZ tijdschrift voor verpleegkundigen (sel.) - ISSN 1380-3425

-

Tweemaandelijks tijdschrift NNBVV (sel.)

-

Tweemaandelijkse nieuwsbrief WVVV (sel.)

-

Urobel magazine (sel.)

-

V&VN magazine (sel.) - ISSN 1873-1260

-

V+V (sel.) - ISSN 1382-9106

-

Vakblad voor revalidatieverpleging (sel.) - ISSN 1389-661X

-

Venticare magazine (sel.)

-

Verpleegkunde (sel.) - ISSN 0920-3273

-

Verpleegkunde gezien vanuit het verleden (sel.) - ISSN 1381-1258

-

Verpleegkunde nieuws (sel.) - ISSN 0920-8941

-

Verpleegkunde nieuws (sel.) - ISSN 1386-4491

-

Verpleegkunde nieuws - ISSN 0920-8941
Bohn Stafleu Van Loghum (Nederland)
7 (1993) - 11 (1997)

Verpleegkunde professioneel (sel.) - ISSN 1381-415X

-

Verpleegkundig kader (sel.)

-

Verpleegkundig management (sel.) - ISSN 1384-5519

-

Verpleegkundig management : buitenlandse vakliteratuur voor leidinggevenden in de zorg (sel.) - ISSN 1389-2274

-

Verpleegkundig onderwijs (sel.) - ISSN 0927-104X

-

Verpleegkundig perspectief (sel.) - ISSN 0921-4852

-

Verpleegkundigen en gemeenschapszorg (sel.)

-

Verpleging nu (sel.) - ISSN 0927-4774

-

Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel (sel.)

-

Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg (sel.)

-

VLAS (sel.)

-

VOG magazine (sel.)

-

Vpn (sel.) - ISSN 1386-4491

-

Vrouw & Kind magazine
V&VN Vrouw en Kind
(2023) -

Vrouw en gezondheidszorg (sel.) - ISSN 0927-4960

-

VVSV tijdschrift (sel.)

-

VVVB infoblad (sel.)

-

Waking up (sel.) - ISSN 1568-4431

-

WCS nieuws (sel.) - ISSN 0928-9720

-

Zorg anno NU (sel.) - ISSN 0927-4774

-

Zorgmanagement tools (sel.) - ISSN 1574-1109

-

ZorgPerspectief (sel.) - ISSN 2031-0919

-

Zorgsupport (sel.) - ISSN 1566-3760

-

Zorgvisie magazine (sel.) - ISSN 1384-4199

-


De beschrijvingen van de artikelen

Uiteraard bevat INVERT van elk artikel een uitgebreide bibliografische beschrijving:

 • titel van het artikel
 • auteursnamen (max. drie voor elk soort medewerkers)
 • titel van het tijdschrift waarin het artikel verscheen en zo mogelijk het ISSN-nummer van het tijdschrift
 • gegevens over jaargang, aflevering, datum en jaar, en pagina's
INVERT voegt daar nog een aantal elementen aan toe waardoor je in veel gevallen een beter beeld van het artikel krijgt:
 • zo mogelijk een aanduiding van de aard van het artikel (zie Type), met inbegrip van namen van personen of organisaties die verbonden zijn met het artikel
 • een aantal afkortingen die aangeven of er een literatuuropgave, foto's, tabellen, grafieken, portretten, verpleegplannen, vragenlijsten en dergelijke in het artikel te vinden zijn (zie Bevat)
 • trefwoorden waarmee op een gestandaardiseerde wijze de inhoud van het artikel zo goed mogelijk beschreven wordt
 • aspect-trefwoorden die worden toegevoegd aan een trefwoord om aan te duiden welk aspect het artikel vooral behandelt (zie Subheading)
 • bij-trefwoorden die worden toegevoegd aan een trefwoord en aanduiden over welke groepen personen het vooral gaat (zie Groep)
 • een INVERT-nummer waarmee het artikel in de databank geïdentificeerd kan worden
 • zo mogelijk links naar de full text bij de uitgevers van het tijdschrift

De artikelen opvragen

Werk je in een organisatie die toegang heeft tot de full text bij sommige uitgevers dan kan je zo wellicht bij een aantal artikelen komen. Voor de andere artikelen zal je een beroep moeten doen op een bibliotheek die een abonnement op het betreffende tijdschrift heeft. Een groot aantal van de artikelen die je in INVERT vindt, komen uit tijdschriften die in de bibliotheken van de meeste hogescholen en instellingen in de gezondheidszorg beschikbaar zijn.

Voor kopieën van artikelen uit tijdschriften die je niet bij de hand hebt, kan je zelf of via je eigen bibliotheek een beroep doen op bibliotheken of documentatiecentra van grotere instellingen, hogescholen of universiteiten. Tenslotte kan je via je bibliotheek ook alle artikelen bestellen bij Thomas More, Bibliotheek Campus Turnhout.